Konzultace a poradenství

Odborné konzultace a mentoring

Nabízíme konzultace v oblasti budování vaší značky či osobního brandu. Buďte nezaměnitelní, silní ve sděleních směrem k vašim klientům a zákazníkům. Ukažte hodnoty, které vyznáváte. Nabídněte služby, které si oblíbí. Získejte si zákazníky, kteří se k vám budou pravidelně vracet.

Během několika konzultačních schůzek uchopíme podstatu vašeho podnikání, objevíme skryté rezervy, nadefinujeme vaše potřeby, vylepšíme firemní procesy a stanovíme cíle.

Jde nám o reálné výsledky a návrhy řešení. V rámci budování brandu přepracujeme texty pro web, navrhneme brand strategii a media plán. Pomůžeme vám objevit nový potenciál a získat chuť do vašeho podnikání.

Konzultacemi pokrýváme tyto oblasti:

  • Idemaking
  • Brand strategie
  • Přepracování textů
  • Osobní konzultace
  • Budování portfolia

Budování osobního brandu

Osobní brand je slib. Rozhodnutí vystoupit z davu a dovolit si sdělit světu, kdo jste a co dokážete. Prezentujte lidem své hodnoty a postoje a buďte zapamatovatelní.

Vzpomenete si na film, po jehož shlédnutí jste díky příběhu hlavního hrdiny museli přemýšlet o svém vlastním životě? Film, který vás dokázal vytrhnout z vašeho každodenního života a dovedl k zamyšlení, jak jste vlastně na tom vy? Určitě si vybavíte ten pocit. Chuť něco změnit, dostat se z naučených stereotypů, dát vašemu životu nový směr, objevit novou chuť, vůli a zapálení.

Přesně to je síla, kterou se ve vás budu snažit probudit. Nebude tak instantní, jednorázová a silná. Rozdělíme si ji tak, aby vydržela dlouhodoběji. Aby byla motorem a hnací silou do vaší další práce.

Jak byste takto přistupovali k vašemu podnikání? Kam by vás to posunulo? A co byste tím mohli získat? A s tím vám právě mohu pomoci.

Jak budeme pracovat?

Domluvíme si nezávaznou schůzku, probereme vaše představy a pokud najdeme vzájemnou shodu pustíme se do práce.

Budování brandu vyžaduje pravidelnou činnost a trpělivost. Abych vás dobře poznal, stanu se na čas vaším partnerem. Půjdeme pěkně do hloubky. Mám za sebou bohaté zkušenosti v korporátním sektoru, využívám dlouholeté zkušenosti z oblasti psychologie a filosofie.

Budeme hledat podstatu vašeho podnikání, vaše skutečné motivace, odkryjeme slabiny. Respektuji vaše soukromí a nebudu zasahovat do oblasti, kam mě nepustíte. A navíc. Budu celou dobu u realizace zakázky. Jakmile vyladíme brand, vezmu fotoaparát do ruky a pustíme se spolu s kolegy do výroby.

Co získáte?

Poutavé vizuály, promyšlený copywriting, zakázkový web vyvinutý na míru a jeho propojení na marketingové nástroje a firemní systémy. Copywriting vytvoříme na základě vašich skutečných motivů a potřeb, ne zapomocí umělé inteligence. Obsahy budeme hledat ve vás samých, použijeme k tomu přínosy v oblasti psychologie a filosofie.

I přes to, že obsah generovaný AI se za poslední dobu dost posunul, praxe nám ukázala, že nereflektuje skutečnost. Raději přiohneme copywriting k vaší osobnosti, než vaší prezentaci ke strojově vytvořenému textu.

Výsledkem bude vaše prezentace v novém světle, nový pohled na vaše podnikání a změna přístupu k sobě samým. Pevnější uchopení vašeho byznysu a jeho odprezentování na jasných sděleních.

Prací na zakázce vás chceme dovést k větší vnitřní svobodě a k chuti ke změnám, kterými posílíte váš byznys. Získáte nový drive a chuť dělat věci jinak. Vystupte z davu, prezentujte svoje postoje, ať každý ví, kdo jste a co děláte. Vaše práce bude lépe odměňována a vnímána a vy se budete moci ještě více soustředit na rozvoj vašeho byznysu.

Budování firemní značky

V dnešní době online médií, sociálních sítí a dostupných reklamních nástrojů, je snadné rychle zaujmout. Avšak pokud přestanete do reklamy investovat, brzy upadnete v zapomnění. Řešením je investovat do budování značky vaší firmy či vašeho produktu.

Jen konstantní budování vaší značky, jasná sdělení klientům, promyšlená vizuální identita a autentičnost je cesta k vytvoření silného brandu, který pomůže zákazníkům identifikovat vaši firmu či produkty před konkurencí, získat k nim důvěru a vztah. Dopřejte si zákazníky, kteří se k vám budou chtít vracet.

Silnou značku nevytvoříte bez niterného uchopení skutečných motivů vašeho podnikání. Bez opravdového vztahu, zájmu a zapálení, bez upřímné potřeby vytvoření vztahu s vašimi zákazníky.

Jak budeme pracovat?

Formou osobních konzultací půjdeme do hloubky, budeme hledat soulad mezi tím, co skutečně děláte a tím jak to prezentujete. Zaměříme se na definici vašeho zákazníka, zanalyzujeme konkurenci. Postavíme pevné základy vaší značky, na kterých vybudujeme silný brand a portfolio vašich produktů. Půjdeme k podstatě. Budeme hledat vaše proč. Zanalyzujeme DNA vaší firmy. Nastavíme styl komunikace a následně se pustíme do výroby silného vizuálu, ať se jedná o logo, firemní identitu, autentické fotografie či zakázkový web postavený na míru.

Ať se jedná o osobní setkání či videohovor, prvotní schůzka je vždy zdarma. Pojďme se poznat, upřesnit si vaše potřeby a pokud najdeme shodu, pusťme se do práce.

Definice značky

Analýza vašeho byznysu a produktů, definice hodnot a poslání, analýza konkurence

Ztvárnění značky

Vytvoření vizuální identity značky, výroba loga, grafického manuálu, zakázkových fotografií a webu

Nástroje pro komunikaci

Nastavení komunikace směrem k zákazníkům, výběr kanálů pro prezentaci (web, sociální sítě, média). Stanovení kampaní a  marketinové strategie

Měření a analýza

Vyhodnocování kampaní, návštěvnosti webu, provedení auditu, vyhodnocování na základě zpětné vazby

Nové cíle a úkoly

Stanovení nových cílů a vypracování plánu pro jejich dosažení na základě předchozí zpětné vazby, výroba podkladů pro nové kampaně

Marketingové nástroje pro budování brandu

Při práci na zakázkách nejvíce doporučujeme tyto marketingové nástroje:

PPC kampaně

Přijdou vám PPC kampaně jako zbytečně vynaložené peníze? V dnešní době vyhledávání pomocí Google pokrývá 76% podíl na českém trhu, z čehož první pozice ve vyhledávání tvoří celou 1/3 z celkového vyhledávání.

Detailně se podíváme na nastavení vašich PPC kampaní a navrhneme řešení tak, aby vedlo ke konverzi. Zkontrolujeme, zdali vaše kampaně nefungují jako vysavač na peníze.

Zanalyzujeme vaše kampaně, nadefinujeme potřebné cíle a kampaně nastavíme tak, aby pracovaly pro vás.Vyhodnotíme dosažené výsledky a zajistíme následnou optimalizaci.

Sociální sítě

Vaše přítomnost na sociálních sítích zvyšuje zákaznickou loajalitu a povědomí zákazníků o vaší značce, službách a produktech. Poskytuje řadu možností pro interakci s uživateli, takže můžete snadno získávat zpětnou vazbu nebo získat nápady a náměty pro další rozvoj produktů a služeb (crowdsourcing).

Díky sociálním sítím můžete komunikovat efektivně. Snadno zasáhnete cílovou skupinu, takže neplatíte za oslovování těch, kteří vaši cílovou skupinu netvoří.

Kvalitní obsah umístěný na sociálních sítích zvyšuje SEO hodnocení.

Youtube

Youtube je druhý nejpoužívanější vyhledávač na světě. I díky tomuto kanálu můžete přivádět nové zákazníky na vaše stránky.

V posledních letech se konzumace na internetu diametrálně změnila. V roce 2020 dosáhl Youtube 75% podílu všech mobilních dat.

Propagujte svou značku a vaše produkty pomocí tohoto kanálu. S výrobou obsahu vám pomůžeme. Oživte svou propagaci poutavým promo videem, edukujte vaše zákazníky inspirativními videi typu how-to.

Emailing

Emailing patří stále mezi nejefektivnější marketingové nástroje, protože zlepšuje postoj klienta k vaší značce a buduje s ním osobní vztah.  

Za každou emailovou adresou, vidíme reálného člověka, ke kterému lze přistupovat co nejvíce osobní cestou, pečovat o něj a nabídnout mu jen to, co potřebuje.

Posílejte svým klientům poutavé newslettery s personalizovaným obsahem v ten pravý čas. Díky analytikám připravíme potřebné wokflow a nabídneme nejefektivnější řešení. 

Co získáte?

Novou firemní identitu, aplikovanou na všechny komunikační kanály, poutavé vizuály, zakázkový web vyvinutý dle potřeb vašeho podnikání s propojením na marketingové nástroje a vaše firemní systémy.

Výsledkem bude prezentace firemní značky, postavené na skutečných motivech vašeho podnikání, nalezení vašeho PROČ, přesné uchopení vize a poslání a vyudování silného brand portfolia.

Prací na zakázce tak získáte nový přístup k vašemu podnikání, produktům a směřování vaší firmy. Posílíte firemní hodnoty, zvýšíte potenciál zaměstnanců a vylepšíte firemní kulturu, což povede k pevnější integritě a konkurenceschopnosti s úsporou investic do neefektivního silového marketingu.