05
vivi realizace

Farmářská škola

Vývoj webu Farmářské školy
+ s důrazem na administraci webu klientem

SCROLL

Zadání

Vývoj webu pro nově vznikající školu se zaměřením
na biodynamické hospodářství. Požadavek na vývoj jednotlivých agend školy, aby mohly být v budoucnu spravovány na straně klienta. Výroba dokumentů v souladu s firemní identitou školy.

Byznys poradenství Design Firemní identita Vývoj webu Copywriting Kreativa Fotografie

Řešení

Web je vytvořen na zákaznické šabloně na platformě WordPress s důrazem na snadnou administraci jednotlivých agend školy. Vzhledem k tomu, že se v době tvorby webu jednalo o nově vznikající projekt, vyvinuli jsme administrátorskou část webu tak, aby klient mohl v budoucnu jednoduše aktualizovat kontent bez našeho zásahu. Téměř veškerý obsah lze vytvářet a spravovat pomocí nově vytvořených uživatelských polí. Vstupy zadané v administraci webu se automaticky propíší na front-end webu.

Pravidelný mentoring pomohl nadefinovat celkový záměr školy a připravit podklady pro UX design. Spolu s klientem jsme odladili copywriting s důrazem na benefity školy a formu oslovování zájemců o vzdělávaní.

Byznys poradenství Design Firemní identita Vývoj webu Copywriting Kreativa Fotografie

Konzultace a mentoring

Práci na vývoji webu jsme odstartovali pravidelnými konzultacemi. Týden co týden jsme propracovávali hlavní ideu školy. Protože se jednalo o nově vznikající školu, jejíž otevření bylo naplánováno 6 měsíců po spuštění webu, bylo nutné soustředit se na budoucnost školy, na její vizi a benefity. Cíleným dotazováním jsme spolu s klientem zmapovali jeho hlavní záměr: Nabídnout uchazečům tříleté studium „Staň se farmářem“. Následným dotazováním jsme se rozhodli propracovat i program „Stáž na farmě“ a nově rozšířili nabídku i třetí pilíř vzdělávání „Farmářské workshopy“, který bude nabízet zájemcům tématické kurzy a workshopy na míru.

Díky praktickým zkušenostem zakladatele školy, jsme postupovali krok za krokem k požadovanému cíli a připravili strukturu webu a funkčnost jednotlivých agend webu, aby byla připravena pro budoucí exekutivu školy. Součástí konzultací bylo i zaregistrování ochranné známky školy.

Grafický design

Design webu byl na přání klienta navržen v pastelových barvách. V době vývoje webu neměla škola dostatek obrazového materiálu. Proto jsme museli použít fotografie z fotobank a nebo přímo od farmářů z farem. Abychom dosáhli jednotného vzhledu, bylo nutné všechny fotografie na webu (kromě blogu a detailu farmy) postprodukčně upravit.

Galerie školy je řešena pomocí pluginu s propojením na Instagram. Fotografie v jednotlivých pilířích se zobrazují v galerii pilíře podle uživatelem nadefinovaných hashtagů.

Kladli jsme důraz i na responsivitu a UX design hlavní agendy farem přizpůsobili i pro zobrazování na mobilních zařízeních.

Vývoj webu Farmářská škola. Tvorba webových stránek pro nově vznikající školu se zaměřením na ekologické a biodynamické zemědělství

Vývoj agendy pro správu vzdělávacích farem

Nejrozsáhlejším úkolem bylo naprogramování agendy pro zadávání a správu farem se kterými farmářská škola spolupracuje.  Seznam farem a jejich umístění zobrazujeme pomocí služby Google Maps.

Postranní panel přehledně zobrazuje výpis farem společně s legendou ikon, které popisují zaměření farmy. Barevné provedení pinů na mapě zároveň informuje o typu spolupráce, kterou mají farmy s farmářskou školou domluvenou. Pro rychlý přístup k vybraným informacím a poloze farmy jsme vytvořili pop-up okno.  Tlačítkem DETAIL FARMY se zobrazí okno s podrobnými informacemi o farmě, včetně kontaktu, historie farmy a galerie.

Koncepce a vývoj webu webu

Vzhledem k tomu, že otevření školy bylo naplánováno až 6 měsíců po spuštění webu, museli jsme zvolit odlišný přístup k projektovému řízení a soustředit se více na požadavky klienta při definování UX designu spolu s doprogramováním formulářů pro jednotlivé agendy školy. Pomocí nově vytvořených uživatelských polí má tak klient možnost jednoduchou formou zadat veškeré potřebné údaje, které se následně propíší na frond-end webu. Tím je zaručena přímočará aktualizace obsahu na všech potřebných místech webu. Tuto metodu jsme použili pro agendy: náš tým, naše farmy, mapa farem, kalendář akcí a harmonogram předmětů.

Součástí webu je i klientská sekce, která umožňuje přístup k interním studijním materiálům školy. Tato funkčnost je rozšířena i na kalendář akcí, ve kterém jsou po přihlášení zobrazeny i interní termíny akcí pro žáky školy.

Máte zájem o vývoj webu na klíč?
Napište nám.